Aday Teması
Aday Teması
Aday Teması

AZ?Z KOCAO?LU K?MD?R ?

Özgeçmişi

1948 y?l?nda Tokat’ta dünyaya gelen Kocao?lu, 1973 y?l?nda Ege Üniversitesi ?ktisat Fakültesi’nden mezun oldu.

1974′te ?stanbul Üniversitesi’nden ??letme dal?nda Master derecesi alan Kocao?lu, 1975-1978 y?llar? aras?nda bir kamu kurulu?unda muhasebe uzman? olarak çal??t?.

Ortak bir giri?imle 1986 y?l?nda toprak sanayi dal?nda çal??maya ...Devamı

VİDEO

TÜMÜ
Deneme Video 1 Deneme Video 2 Deneme Video 3
 • Yeniden Geldik
  Yeniden Geldik. Evet yepyeni sitemizle sizlerin hizmetinizdeyiz. a?k olsun. Evet olsun. Yeniden Geldik. Evet yepyeni ...
 • Haberimiz olsun
  Dü?üncelerin nas?l oldu?u hakk?nda bizlere sunulacak hizmet. Olacak elbet ama neden olmas?n.Say?n Ba?kan?m?z ...
 • Deneme Man?et 3

  Lorem Ipsum, dizgi ve bask? endüstrisinde kullan?lan m?g?r metinlerdir. Lorem Ipsum, ad? ...

 • Deneme Man?et 1
  Lorem Ipsum, dizgi ve bask? endüstrisinde kullan?lan m?g?r metinlerdir. Lorem Ipsum, ad? bilinmeyen bir ...
 • Deneme Faliyet 3
  Lorem Ipsum, dizgi ve bask? endüstrisinde kullan?lan m?g?r metinlerdir. ...
 • Deneme Faliyet 2
  Lorem Ipsum, dizgi ve bask? endüstrisinde kullan?lan m?g?r metinlerdir. ...
 • Deneme Faliyet 1
  Lorem Ipsum, dizgi ve bask? endüstrisinde kullan?lan m?g?r metinlerdir. ...
 • Öztrak’tan hükumete ekonomi uyarısı!
  Lorem Ipsum, dizgi ve bask? endüstrisinde kullan?lan m?g?r metinlerdir. Lorem Ipsum, ad? bilinmeyen bir matbaac?n?n bir hurufat numune kitab? olu?turmak üzere bir yaz? galerisini alarak kar??t?rd??? 1500'lerden beri endüstri standard? sahte metinler olarak kullan?lm??t?r. Be?yüz y?l boyunca varl???n? sürdürmekle kalmam??, ayn? zamanda pek de?i?meden elektronik dizgiye de s?çram??t?r. 1960'larda Lorem Ipsum pasajlar? da içeren Letraset yapraklar?n?n yay?nlanmas? ile ve yak?n zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yay?nc?l?k yaz?l?mlar? ile popüler olmu?tur. Lorem Ipsum, dizgi ve bask? endüstrisinde kullan?lan m?g?r metinlerdir. Lorem Ipsum, ad? bilinmeyen bir matbaac?n?n bir hurufat numune kitab? olu?turmak üzere bir yaz? galerisini alarak kar??t?rd??? 1500'lerden beri endüstri standard? sahte metinler olarak kullan?lm??t?r. Be?yüz y?l boyunca varl???n? sürdürmekle kalmam??, ayn? zamanda pek de?i?meden elektronik dizgiye de s?çram??t?r. 1960'larda Lorem Ipsum pasajlar? da içeren Letraset yapraklar?n?n yay?nlanmas? ile ve yak?n zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yay?nc?l?k yaz?l?mlar? ile popüler olmu?tur.
 • Öztrak’tan hükumete ekonomi uyarısı!
  Lorem Ipsum, dizgi ve bask? endüstrisinde kullan?lan m?g?r metinlerdir. Lorem Ipsum, ad? bilinmeyen bir matbaac?n?n bir hurufat numune kitab? olu?turmak üzere bir yaz? galerisini alarak kar??t?rd??? 1500'lerden beri endüstri standard? sahte metinler olarak kullan?lm??t?r. Be?yüz y?l boyunca varl???n? sürdürmekle kalmam??, ayn? zamanda pek de?i?meden elektronik dizgiye de s?çram??t?r. 1960'larda Lorem Ipsum pasajlar? da içeren Letraset yapraklar?n?n yay?nlanmas? ile ve yak?n zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yay?nc?l?k yaz?l?mlar? ile popüler olmu?tur. Lorem Ipsum, dizgi ve bask? endüstrisinde kullan?lan m?g?r metinlerdir. Lorem Ipsum, ad? bilinmeyen bir matbaac?n?n bir hurufat numune kitab? olu?turmak üzere bir yaz? galerisini alarak kar??t?rd??? 1500'lerden beri endüstri standard? sahte metinler olarak kullan?lm??t?r. Be?yüz y?l boyunca varl???n? sürdürmekle kalmam??, ayn? zamanda pek de?i?meden elektronik dizgiye de s?çram??t?r. 1960'larda Lorem Ipsum pasajlar? da içeren Letraset yapraklar?n?n yay?nlanmas? ile ve yak?n zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yay?nc?l?k yaz?l?mlar? ile popüler olmu?tur.
 • Öztrak’tan hükumete ekonomi uyarısı!
  Lorem Ipsum, dizgi ve bask? endüstrisinde kullan?lan m?g?r metinlerdir. Lorem Ipsum, ad? bilinmeyen bir matbaac?n?n bir hurufat numune kitab? olu?turmak üzere bir yaz? galerisini alarak kar??t?rd??? 1500'lerden beri endüstri standard? sahte metinler olarak kullan?lm??t?r. Be?yüz y?l boyunca varl???n? sürdürmekle kalmam??, ayn? zamanda pek de?i?meden elektronik dizgiye de s?çram??t?r. 1960'larda Lorem Ipsum pasajlar? da içeren Letraset yapraklar?n?n yay?nlanmas? ile ve yak?n zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yay?nc?l?k yaz?l?mlar? ile popüler olmu?tur. Lorem Ipsum, dizgi ve bask? endüstrisinde kullan?lan m?g?r metinlerdir. Lorem Ipsum, ad? bilinmeyen bir matbaac?n?n bir hurufat numune kitab? olu?turmak üzere bir yaz? galerisini alarak kar??t?rd??? 1500'lerden beri endüstri standard? sahte metinler olarak kullan?lm??t?r. Be?yüz y?l boyunca varl???n? sürdürmekle kalmam??, ayn? zamanda pek de?i?meden elektronik dizgiye de s?çram??t?r. 1960'larda Lorem Ipsum pasajlar? da içeren Letraset yapraklar?n?n yay?nlanmas? ile ve yak?n zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yay?nc?l?k yaz?l?mlar? ile popüler olmu?tur.

Sitemizi Nas?l Buldunuz?

FOTO GALERİ

TÜMÜ